O nas

Kilka słów o Towarzystwie GEST

Witamy serdecznie na stronie poświęconej działalności Towarzystwa "GEST".

Celem działalności Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” jest integracja zarówno tłumaczy jak i wykładowców języka migowego. Prowadzimy też szeroko pojęte działania edukacyjne z zakresu nauki języka migowego.

Dlatego na naszej stronie znajdziecie Państwo informacje o kursach języka migowego oraz kursach metodycznych. Przy współpracy z naszymi partnerami wprowadzamy też szkolenia z zakresu pierwszego kontaktu z osobą niesłyszącą. Dowiedz się więcej o Towarzystwie "GEST".

Nasze projekty

Projekty realizowane lub współrealizowane przez Towarzystwo "GEST"

„Każdy użytkownik języka migowego musi mieć prawo do używania swojego ojczystego języka migowego bez ograniczeń i dyskryminacji. Komunikacja i korzystanie z języka ojczystego jest podstawowym prawem człowieka”.

Brussels Declaration on Sign Languages in the European Union, 2010

Galeria

Zobacz galerię

Partnerzy

Partnerzy naszego Towarzystwa

„Język migowy jest, w rękach jego mistrzów, językiem pięknym i pełnym ekspresji, to język, dla którego ani natura, ani sztuka nie znalazły substytutu umożliwiającego głuchym kontakt między sobą”.

J. Schuyler. Long

FAQ

Najczęsciej zadawane pytania

  Działania naszego Towarzystwa sprofilowały się głównie na prowadzenie kursów PJM. Niemniej na tak postawione pytanie najczęściej odpowiadamy, że uczymy komunikacji. Zdarza się, że osoby zadające takie pytanie nie do końca znają rozwinięcie czy definicję powyższych skrótów. Spotkaliśmy się z opublikowanym określeniem, że SJM to systemowy język migowy. Chcąc uchwycić sedno sprawy, należy się przyjrzeć celowości kursu języka migowego i to będzie stanowiło punkt wyjścia do odpowiedzi na powyższe pytanie. Ludzie na ogół przychodzą na kurs bo …. chcą pomagać osobom niesłyszącym … chcą się komunikować w języku migowym w pracy lub w domu … chcą sprostać założeniom ustawowym … chcą poznać nowy język … chcą podnieść swoje kwalifikacje w wykonywanym zawodzie … chcą wzbogacić swoje CV i uatrakcyjnić swój wizerunek jako pracownika. Powodów zatem może być wiele. Jednakże 60  lub 70 godzinny kurs języka migowego to początek drogi do osiągnięcia powyższych celów. Żeby dobrze wykorzystać zarówno czas jak i zainwestowane przez uczestnika kursu środki, przygotowujemy go na różne ewentualności komunikacyjne. W Polsce, od ponad 50 lat, osoby niesłyszące były kształcone w SJM (systemie językowo-migowym) i nikt tego nie kwestionuje. Ta niedoskonała dla osób niesłyszących forma kształcenia w mniejszym lub większym stopniu pozostawiła ślad w postaci znajomości podstaw struktur gramatycznych języka polskiego. Dla takich osób oraz tych ogłuchłych po czasie nabycia świadomości językowej (po 3 roku życia) oraz niemalże wszystkich słabosłyszących, SJM będzie wygodniejszy i łatwiejszy w komunikacji ze słyszącymi, czyli potencjalnymi uczestnikami naszych kursów. Nauka SJM (w wersji uproszczonej) sprowadza się do poznania znaków i to wszystko. Znajomość znaków migowych (stosowanych w większości zarówno w SJM jak i w PJM), więc znam SJM. Z kolei PJM (polski język migowy) zwany też naturalnym, jest językiem Głuchych (często określanych środowiskowo jako czystych, czyli niesłyszących od urodzenia i/lub po Głuchych rodzicach). Jest to język, ponad 50 tysięcznej społeczności. Nauka PJM daleko bardziej przewyższa znajomość znaków. To przede wszystkim poznanie środowiska osób Głuchych ich kultury, gramatyki, mimiki i gestów z całym bogactwem klasyfikatorów. PJM to JĘZYK, nie SYSTEM i w komunikacji z niesłyszącymi jest o wiele bardziej skuteczniejszy. Na naszych kursach poświęcamy więc czas na zapoznanie uczestników ze znakami, które bez trudu mogą wykorzystać w komunikacji stosując SJM. Niemniej ogromną wagę przywiązujemy do PJM od strony gramatycznej, słowotwórczej, czy kulturowej. Wprowadzamy też osoby niesłyszące w charakterze  nauczycieli wspomagających na naszych kursach oraz pośredniczymy w kontaktach z niesłyszącymi w miejscowościach, w których odbywają się kursy. Od poziomu Elemenatrnego przez Doskonalący, a na Zaawansowanym skończywszy koncentrujemy się przede wszystkim na nauce PJM, a SJM jest po prostu wypadkową takich kursów.

 Najczęściej kursy rozpoczynają się w październiku oraz na przełomie lutego i marca każdego roku. Natomiast, jeżeli zgłosi się do nas grupa minimum 14 osobowa jesteśmy w stanie utworzyć kurs niezależnie od miejsca, w którym ma się on odbywać. Nieustannie staramy się docierać do osób, które mieszkają nie tylko w dużych miastach i ich okolicach. Jesteś zainteresowany kursem w swoim mieście?
Zadzwoń lub napisz do nas!

To bardzo proste! Wystarczy, że wypełnisz nasz formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz na stronie głównej lub zadzwonisz do nas.

 Nie ma w tym względzie, żadnych reguł. Osoby kończące kursy KSS-1/KSS-2/N-1/N-2 skończyły SJM, stąd najczęsciej muszą rozpocząć kurs od Poziomu Elementarnego (A1/A2). Konieczna jest sprawdzenie wiedzy uczestnika, przed rozpoczęciem kursu. Takie sprawdzenie polega na nieodpłatnym przeprowadzeniu egzaminu weryfikacyjnego.

Nie ma w tym względzie, żadnych reguł. Osoby kończące kursy KSS-3/N-3 skończyły SJM, stąd najczęsciej muszą rozpocząć kurs od Poziomu Elementarnego (A1/A2) lub też Doskonalącego (A2/B1). Konieczna jest sprawdzenie wiedzy uczestnika, przed rozpoczęciem kursu. Takie sprawdzenie polega na nieodpłatnym przeprowadzeniu egzaminu weryfikacyjnego.

Koszty kursu rozkładamy na dogodne 3 raty. Ostatnią ratę należy uregulować tydzień przed egzaminem.

Kursy odbywają się w różnych dniach i godzinach, w zależności od potrzeb kursantów. Dokładne ustalenia, co do terminów kursów ustalane są na spotkaniach organizacyjnych lub narzucone przez nas jako organizatorów. Proponowane przez nas kursy prowadzimy w różnych trybach:

Czteromiesięczny – zajęcia raz w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne (18 spotkań)
Weekendowy – trzy weekendy (piątek od 16:00-20:00, sobota i niedziela 9:30-16:00)
W oderwaniu od pracy – Osiem dni po 8 godzin dydaktycznych (kurs wyjazdowy)
Indywidualny – wynikający z potrzeb i propozycji uczestników

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie oraz imienny certyfikat z wpisaną oceną końcową, po zdanym egzaminie. Certyfikat potwierdza uzyskane kwalifikacje komunikacyjne na ukończonym poziomie, przyznane przez Towarzystwo „GEST”.

Aby uzyskać kwalifikację tłumacza nadawane przez nasze Towarzystwo należy ukończyć kursy na wszystkich trzech poziomach, a następnie z wyróżnieniem zdać egzamin końcowy. Można też zwrócić się z pismem do Zarządu, aby zostać dopuszczonym do egzaminu i stawic się przed komisją. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej na tym poziomie zawsze jest osoba niesłysząca.     

Nasz zespół

Olgierd Kosiba

Sandra Ren

Karolina Chwiałkowska

Oddziały

Oddziały Towarzystwa GEST

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

Conference Center - Ogrodowa 12
Towarzystwo "GEST"
ul. Ogrodowa 12
61-821, Poznań

Towarzystwo "GEST"
ul. Głogowska 27/2
60-702, Poznań

Tel. kom. +48 728 741 000 - Marta Borkowska-Banasiewicz

Tel. kom. +48 728 742 000 - Sandra Ren

Tel. kom. +48 728 743 000 - Patrycja Pawliczak

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

KONTO:

Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001