ETNOzagadki. Jak poznać własną, małą ojczyznę?

13 października 2019 rok
 
Etnozagadki. Jak poznać własną, małą ojczyznę? 
to społeczny projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, mający na celu dotarcie z działaniami kulturalnymi do grup wykluczonych zamieszkujących małe miejscowości Wielkopolski. W tym roku zorganizowaliśmy cztery cykle spotkań, które miały formę zajęć etnograficznych, fotograficznych, historycznych, muzycznych, rodzinnych spotkań, zabaw i gier terenowych. Uczestnikami warsztatów były osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny i bliscy. Ich spotkania i wspólna praca stały się fundamentem dla budowania poczucia tożsamości kulturowej. Istotną rolę odegrały także praca z własnym wizerunkiem, ciałem, głosem oraz analiza historii najbliższego otoczenia.
 
W tym roku ośrodki, które wzięły udział w projekcie to: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych WTZ w Murowanej Goślinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM” w Drzązgowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 109 w Kiekrzu oraz klub seniora w Kiekrzu, Stowarzyszenie „Amikus” w Poznaniu.
 
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019 oraz środków Miasta Poznania.
 
    
 
 
Warsztaty fotograficzne w projekcie Etnozagadki
 
Wehikuł Czasu. 
Formuła warsztatu zakładała wąskie grono odbiorców – osoby z niepełnosprawnością, które chcą wziąć udział w wydarzeniu razem ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Uczestnicy spotkań pod okiem dwóch fotografów: Grzegorza Dembińskiego i Michała Sity, wykonali portretowe zdjęcia swoich rodzin. Sesja fotograficzna była jednocześnie historyczną rekonstrukcją – bazowała na materiałach archiwalnych związanych z historią miejscowości (wycinki z gazet, stare fotografie, dagerotypy), a także domowych archiwaliach uczestników.
 
Warsztaty miały na celu znalezienie miejsc wspólnych pomiędzy osobistą przeszłością i teraźniejszością, a także zbudowanie poczucia kulturowego osadzenia tożsamości każdego z uczestników. Zwieńczeniem cyklu było plastyczne opracowanie wykonanych zdjęć w oparciu o technikę collage. Każdy z uczestników otrzymał po zakończeniu warsztatów pamiątkowe fotografie rodzinne.
 
Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 w Kiekrzu i Stowarzyszeniu „Amikus” w Poznaniu na przestrzeni września i października.
 
Gdzieś, kiedyś…tu i teraz
Udział w  zajęciach prowadzonych przez fotografa Grzegorza Dembińskiego, pomógł uczestnikom w zbudowaniu swojej tożsamości kulturowej. Na tę tożsamość złożyła się wiedza o historii zamieszkiwanej miejscowości oraz praca z obiektami we współczesnym otoczeniu. Analizę porównawczą uczestnicy przeprowadzili w oparciu o warsztat z fotografii cyfrowej (wykorzystującej m.in. telefony komórkowe) oraz techniki fotomontażu. Ich wizerunki zostały wkomponowane w fasady zabytkowych budynków lub w krajobrazy znane wyłącznie z książek podróżniczych. Ten prosty zabieg pozwolił na oswojenie historycznego otoczenia, a także pielęgnowanie marzeń dotyczących zwiedzania świata i poznawania innych kultur.
 
Zajęcia odbyły się w Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM” w Drzązgowie oraz Klubie Seniora Kiekrz na przestrzeni września i października. 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

Conference Center - Ogrodowa 12
Towarzystwo "GEST"
ul. Ogrodowa 12
61-821, Poznań

Tel. kom. +48 692 416 823

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00034/2015

KONTO:
Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001