Komisja rewizyjna

Adrianna Dyjak - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ
Tłumaczka i wykładowczyni języka migowego zamieszkała w Lubaniu. Uczestniczka kursów języka migowego zorganizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku. Absolwentka Kolegium Karkonoskiego na kierunku fizjoterapia – studia I stopnia oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, kierunek fizjoterapia – studia II stopnia. Jest też członkiem założycielem Towarzystwa „GEST”.

Agnieszka Misiewicz - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
Tłumaczka i wykładowczyni języka migowego zamieszkała w Poznaniu. Członek Towarzystwa „GEST” od 2014 roku.  Związana również z Platformą edukacyjną MIGAJ.EU. Jest także wolontariuszką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Na co dzień zajmuje się teatrem, próbując łączyć go z językiem migowym: przetłumaczyła na język migowy spektakle „Nim” Grzegorza Grecasa i „Margarete” Janka Turkowskiego. Koordynuje warsztaty teatralne dla Głuchych prowadzone przez Wojtka Ziemilskiego w Warszawskim Centrum Sztuki XS.

Alicja Mikitiuk - CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Tłumaczka i wykładowczyni języka migowego zamieszkała w Siekówku. Absolwentka Turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Aktywnie zaangażowana w powstanie Platformy edukacyjnej MIGAJ.EU. Obecnie odbywa staż w firmie Delhan w Lesznie.

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

Conference Center - Ogrodowa 12
Towarzystwo "GEST"
ul. Ogrodowa 12
61-821, Poznań

Tel. kom. +48 692 416 823

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00034/2015

KONTO:
Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001