Projekt ”Droga do dostępności 2015”


Projekt ”Droga do dostępności 2015” jest projektem zrealizowanym przez nasze Towarzystwo, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu było podniesienie świadomości i wiedzy wśród twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat dyrektywy unijnej WCAG 2.0 czyli przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Więcej o projekcie przeczytasz TUTAJ

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

ul. J. H. Dąbrowskiego 77a
IV piętro, pokój 4.12
60-529 Poznań

Tel. kom. +48 692 416 823
Fax (75) 781 31 63

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00034/2015

KONTO:
Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001