Zarząd

Olgierd Kosiba - PREZES ZARZĄDU

Współzałożyciel Towarzystwa. Właściciel i pomysłodawca największej w Europie platformy edukacyjnej do nauki języka migowego MIGAJ.EU. Tłumacz i wykładowca języka migowego. Metodyk. Prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”. Autor niekonwencjonalnych metod w dziedzinie nauczania języka migowego. W 2013 r. powołany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na członka Polskiej Rady Języka Migowego – zrezygnował na rzecz osoby Głuchej. Autor „Leksykonu języka migowego” – najobszerniejszej publikacji słownikowej, wydanej dotychczas w Polsce oraz wielu książek do nauki języka migowego. Współtwórca projektu MIGAM.PL. Organizator eventów na rzecz integracji osób głuchych ze słyszącymi m.in. pierwszego w Europie koncertu piosenek w języku migowym (ASL – amerykański język migowy & PJM – polski język migowy). Tematyką zajmuje się od ponad 20 lat. Od ponad 10 lat zaangażowany w realizację wielu projektów kulturalnych i społecznych oraz w działalność organizacji pozarządowych. Jako pierwszy w Polsce dokonał tłumaczenia opery „śpiewając” w języku migowym (Parsifal w Teatrze Wielkim w Poznaniu 2013/2014). Współinicjator tłumaczenia strony internetowej www.prezydent.pl na język migowy. Uczestnik i prelegent wielu debat oraz konferencji, m.in. TEDx Polska, zarówno w Sejmie jak i w Kancelarii Prezydenta RP. Zaproszony w charakterze eksperta do projektu „MUZEA BEZ BARIER” – KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO”, Lwów, październik 2014. Obecny na podpisaniu Ustawy o języku migowym (2011 r.), na specjalne zaproszenie Prezydenta RP w Belwederze oraz Ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim.


Jolanta Kałamaja - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Współzałożyciel Towarzystwa. Obecnie mieszkanka Lubina. Nauczycielka i logopeda. Z językiem migowym pierwszy kontakt miała pracując w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, kiedy to niesłysząca mama jednego z wychowanków przyniosła Słownik Hendzla, aby pani Jola nauczyła się znaków i mogła z nią, czyli mamą i dzieckiem porozumieć się. Wtedy to była „czarna magia”. Obecnie ma za sobą kursy z poziomu „KSS” oraz „N” i już co nieco orientuje się w świecie "tajemnych znaków". Eksperymentalnie wprowadza język migowy wśród swoich przedszkolaków. Była koordynatorem zespołu wdrażającego język migowy do przedszkoli.


Aleksandra Włodarczak - SEKRETARZ ZARZĄDU

Tłumacz i wykładowca polskiego języka migowego. Sekretarz Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”. Współtwórca oraz Project Manager Platformy edukacyjnej MIGAJ.EU. Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku Zdrowie publiczne. Zainteresowania szczególnie ukierunkowane na tematykę komunikacji klinicznej z Głuchym pacjentem oraz edukacji zdrowotnej osób Głuchych. Ściśle związana także z tematyką dostępności stron internetowych oraz instytucji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Prelegent na wielu konferencjach i wykładach poświęconych tematyce osób niesłyszących i językowi migowemu.  Tłumaczyła na polski język migowy wiele konferencji i szkoleń, a także programy w Telewizji Polskiej Oddział w Poznaniu. Od wielu lat zaangażowana w działalność na rzecz osób niesłyszących współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce. 

 


Halina Piwko - SKARBNIK ZARZĄDU

Z Towarzystwem „GEST” związana od samego początku. Dzięki jej zaangażowaniu i profesjonalizmowi tzw. „sprawy papierkowe” są uporządkowane. Obecnie prowadzi w Jeleniej Górze Biuro Rachunkowe.

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

Conference Center - Ogrodowa 12
Towarzystwo "GEST"
ul. Ogrodowa 12
61-821, Poznań

Tel. kom. +48 692 416 823

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00034/2015

KONTO:
Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001