Towarzystwo GEST

Kim jesteśmy?​

GEST_ekran (36)

O nas

Działamy na rynku od 2010 roku i specjalizujemy się przede wszystkim w usługach z zakresu polskiego języka migowego (PJM), dostępności, inkluzywności oraz protetyki słuchu. Wierzymy, że każdy powinien mieć dostęp do komunikacji i informacji bez względu na bariery, 
z którymi mierzy się w codziennym życiu.​

Misja

Naszą misją jest tworzenie równych szans i wzmacnianie integracji społecznej osób głuchych, słabosłyszących, tłumaczy i lektorów języka migowego poprzez promocję polskiego języka migowego, edukację, dostępność i wsparcie we wszystkich aspektach życia, a także rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Wizja

Nasza wizja to współtworzenie otwartego, dostępnego i inkluzywnego społeczeństwa, w którym osoby głuche, słabosłyszące, tłumacze i lektorzy PJM wykorzystują swój potencjał i mają równe szanse na samorealizację, edukację, zatrudnienie oraz integrację społeczną na poziomie krajowym i międzynarodowym.​

Cel statusowy

Towarzystwo dąży do zwiększenia świadomości społecznej na temat problemów osób głuchych, słabosłyszących, tłumaczy i lektorów języka migowego oraz do wprowadzenia zmian, które ułatwią im życie codzienne. Ponadto, Towarzystwo GEST stawia na rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń.​

Kadra zarządzająca

Olgierd Kosiba

Olgierd Kosiba,​

Prezes Zarządu ​

Tłumacz i lektor PJM, mediator sądowy. Metodyk 
i autor wielu innowacyjnych metod nauczania. Właściciel 
i pomysłodawca największej w Polsce platformy edukacyjnej do PJM - migaj.eu oraz współautor książki „Leksykon języka migowego”. ​

Karolina Chwiałkowska

Karolina Chwiałkowska, ​

Zastępca Prezesa Zarządu​

Prezes Fundacji Malinowy Gest, lektor PJM, trener umiejętności miękkich, ekspert w zakresie kontaktu 
z osobami z niepełnosprawnościami. Pomysłodawca innowacyjnego programu „Dzieci migają” realizowany 
w jej żłobkach w Poznaniu, których jest właścicielką.​

Eunika Lech

Eunika Lech,

Zastępca Prezesa Zarządu

Prezes Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym TON. Tłumacz i lektor PJM, nauczyciel akademicki, pedagog specjalny, ekspert ds. dostępności i projektowania uniwersalnego, prawnik, mediator sądowy. Laureat 
nagrody krajowej Lodołamacz Specjalny za działalność na rzecz Głuchych.

Monika Lisiecka

Monika Lisiecka, 


Dyrektor Zarządzający

Wiceprezes Fundacji Malinowy Gest. Lider społeczny, 
trener biznesu, coach, fundraiser, doradca biznesowy 
dla podmiotów ekonomii społecznej, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i projektów międzysektorowych 
w nurcie Smart City. Autorka i koordynatorka ponad 12 projektów społecznych, w tym 4 innowacyjnych.

Zespół

Sandra Ren

Sandra Ren

Dyrektor ds. szkoleń, tłumacz 
i lektor PJM,  protetyk słuchu.

Patrycja Pawliczak

Patrycja Pawliczak

Koordynator ds. marketingu 
internetowego i PR, lektor PJM,  
protetyk słuchu.

Ida Wiatr

Ida Wiatr

Koordynator ds. marketingu 
internetowego i PR, lektor PJM,  
protetyk słuchu.

Marta Urbaniak-Olejnik

Marta Urbaniak-Olejnik

Dyrektor punktu protetyki słuchu

Martyna Panek

Martyna Panek

Kierownik punktu protetyki słuchu

Anna Kubiak

Anna Kubiak

Specjalista ds. wizualizacji

Marka Borkowska-Banasiewicz

Marka Borkowska-Banasiewicz

Tłumacz i lektor PJM

Kinga Stolarz

Kinga Stolarz

Tłumacz i lektor PJM

Agnieszka Kaźmierska

Agnieszka Kaźmierska

Tłumacz i lektor PJM

Ada Traczyk

Ada Traczyk

Lektor PJM

„Jeśli wszyscy idą razem 
do przodu, sukces sam o siebie zadba”

Henry Ford

Nasze wartości

Nasze wartości to przede wszystkim wiarygodność w działaniu, profesjonalizm, praca z pasją, innowacyjność, inkluzywność oraz dostępność, co przekłada się na etyczne podejście do biznesu oraz indywidualne podejście do klienta.​

Zaufali nam:

Zaufali nam:

Skip to content