Towarzystwo GEST

Kim jesteśmy?

Działamy na rynku od 2010 roku i specjalizujemy się przede wszystkim w usługach z zakresu polskiego języka migowego (PJM), inkluzywności, dostępności oraz protetyki słuchu.

Wierzymy, że każdy powinien mieć dostęp do komunikacji i informacji bez względu na bariery, z którymi mierzy się w codziennym życiu.

Misja

Naszą misją jest tworzenie równych szans i wzmacnianie integracji społecznej osób głuchych, słabosłyszących, tłumaczy i lektorów języka migowego poprzez promocję polskiego języka migowego, edukację, dostępność i wsparcie
we wszystkich aspektach życia, a także rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Wizja

Nasza wizja to współtworzenie otwartego, dostępnego i inkluzywnego społeczeństwa, w którym osoby głuche, słabosłyszące, tłumacze i lektorzy PJM wykorzystują swój potencjał i mają równe szanse na samorealizację, edukację, zatrudnienie oraz integrację społeczną na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Cel statutowy

Towarzystwo dąży do zwiększenia świadomości społecznej na temat problemów osób głuchych, słabosłyszących, tłumaczy i lektorów języka migowego oraz do wprowadzenia zmian, które ułatwią im życie codzienne. Ponadto, Towarzystwo GEST stawia na rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń.

Kadra zarządzająca

Olgierd Kosiba,
Prezes Zarządu

Tłumacz i lektor PJM, mediator sądowy. Metodyk i autor wielu innowacyjnych metod nauczania. Właściciel i pomysłodawca największej w Polsce platformy edukacyjnej PJM - migaj.eu oraz współautor książki „Leksykon języka migowego”.

Karolina Chwiałkowska,
Zastępca Prezesa Zarządu

Prezes Fundacji Malinowy Gest, lektor PJM, trener umiejętności miękkich, ekspert w zakresie kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Pomysłodawca innowacyjnego programu „Dzieci migają” realizowany w żłobkach w Poznaniu, których jest właścicielką.

Eunika Lech,
Zastępca Prezesa Zarządu

Prezes Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym TON. Tłumacz i lektor PJM, nauczyciel akademicki, pedagog specjalny, ekspert ds. dostępności i projektowania uniwersalnego, prawnik, mediator sądowy. Laureat nagrody krajowej Lodołamacz Specjalny za działalność na rzecz Głuchych.

Monika Lisiecka,
Dyrektor zarządzający

Wiceprezes Fundacji Malinowy Gest. Lider społeczny, trener biznesu, coach, fundraiser, doradca biznesowy dla podmiotów ekonomii społecznej, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i projektów międzysektorowych w nurcie Smart City. Autorka i koordynatorka ponad 12 projektów społecznych, w tym 4 innowacyjnych.

Oddział Poznański

Sandra Ren

Dyrektor ds. szkoleń, tłumacz i lektor PJM, protetyk słuchu

Patrycja Pawliczak

Koordynator ds. marketingu 
internetowego i PR, lektor PJM,  
protetyk słuchu.

Marta Urbaniak - Olejnik

Dyrektor punktu protetyki słuchu

Martyna Panek

Kierownik punktu protetyki słuchu

Projekt bez nazwy

Łukasz Kowalski

Ambasador punktu protetyki słuchu

Anna Kubiak

Specjalista ds. wizualizacji

Ida Wiatr

Koordynator ds. kontaktów międzynarodowych, lektor PJM​

Projekt bez nazwy (1)

Kamila Myszkowska

Specjalista ds. IT

Projekt bez nazwy (2)

Angelika Gębczyńska

Tłumacz PJM, koordynatorka projektu ODWAŻNI

Marta Borkowska-Banasiewicz

Tłumacz i lektor PJM

Kinga Stolarz

Tłumacz i lektor PJM

Agnieszka Kaźmierska

Tłumacz i lektor PJM

Katarzyna Fediuk

Tłumacz i lektor PJM

Alex Nikolayenko

Tłumacz i lektor PJM

Ada Traczyk

Lektor PJM

Oddział Śląski

Gabriela Król

Dyrektor zarządzający Oddziału Śląskiego

Edyta Lala

Starszy specjalista ds. Kluczowych Klientów

Artur Kosiba

Specjalista ds. Kluczowych Klientów

Wioletta Kosiba

Specjalista ds. Kluczowych Klientów

Monika Szydłowska-Gajda

Specjalista ds. kursów i szkoleń

Kuba Gajda

Wolontariusz

Nasze wartości

Nasze wartości to przede wszystkim wiarygodność w działaniu, profesjonalizm, praca z pasją, innowacyjność, inkluzywność oraz dostępność, co przekłada się na etyczne podejście do biznesu oraz indywidualne podejście do klienta.

Innowacyjność

Wiarygodność

Praca z pasją

Profesjonalizm

Inkluzywność

Dostępność

„Jeśli wszyscy idą razem 
do przodu, sukces sam o siebie zadba”

Henry Ford

Zaufali nam

Skip to content