Towarzystwo GEST

Inkluzywność w firmie

Łączymy środowiska, co jest nie tylko spełnieniem wymogów prawnych, ale również potężną siłą napędową biznesu.

Zakres usługi

Doradztwo i szkolenia z zakresu inkluzywności
Branżowe tłumaczenia PJM
Projekt rekrutacji i tworzenia miejsc pracy dla Głuchych
Dostosowywanie materiałów, usług i produktów
do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących
0

Zatrudniamy 10 tłumaczy PJM specjalizujących się w tłumaczeniach pracowniczych w jednej z największej sieci logistycznej na świecie.

0

Dzięki współpracy z centrami logistycznymi w Polsce 180 Głuchych znalazło pracę.

0

Przeprowadziliśmy ponad 1500 godzin doradztwa i szkoleń w zakresie komunikacji z głuchym pracownikiem w miejscu pracy oraz dostępnych usług i produktów.

Odkryjcie z nami siłę inkluzywności

Nasza oferta to przepustka do świata, w którym różnorodność i dostępność są cenione. Współpracując z nami, zyskujecie nie tylko szerokie spektrum klientów i utalentowanych pracowników, ale także stajecie się ambasadorem otwartości i równości szans. To nie tylko usługa – to inwestycja w przyszłość. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, podążycie drogą, której celem jest pozytywny wizerunek Waszego podmiotu.

Proces realizacji usługi 

Zrozumienie potrzeb

Pierwszym krokiem jest zrozumienie specyficznych potrzeb
i oczekiwań Waszego podmiotu. W tym celu organizujemy spotkanie konsultacyjne (osobiste, telefoniczne lub online), podczas którego omawiamy Wasze cele i wymagania.

Opracowanie planu
Na podstawie zebranych informacji nasz zespół opracowuje spersonalizowany plan usług, który jest następnie prezentowany Waszemu podmiotowi. Na tym etapie określamy zakres usług, termin realizacji i koszty.
Realizacja usług

Po zatwierdzeniu planu przechodzimy do realizacji usług. 
Obejmują one: szkolenia, tłumaczenia, doradztwo, dostosowanie produktów/usług do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących – wszystko zgodnie z ustalonym planem.

Wsparcie i monitorowanie

W trakcie realizacji usług zapewniamy bieżące wsparciei monitorujemy postępy, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

Przegląd i dostosowanie

Po zakończeniu określonego etapu usługi, przeprowadzamy przegląd wyników i zbieramy opinie. Jeśli jest to konieczne, dostosowujemy plan usług, aby lepiej spełnić Wasze oczekiwania.

Ciągła współpraca

Nasza misja nie kończy się na świadczeniu jednorazowych usług. Jesteśmy gotowi do długotrwałej współpracy, aby pomóc Waszemu podmiotowi w tworzeniu trwałych inkluzywnych praktyk.

Standardy współpracy

Innowacyjność

Wiarygodność

Praca z pasją

Profesjonalizm

Inkluzywność

Dostępność

Skip to content