Towarzystwo GEST

Projekty

Odkryj nasze zrealizowane projekty i współtwórz podobne innowacje. Zainwestuj w nasze projekty, stając się naszym partnerem biznesowym, i pomóż rozwijać kolejne inicjatywy, nawiązujące do naszych dotychczasowych osiągnięć.

Językowy spacer wirtualny

Pomoc w edukacji dla dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy

Innowacyjne rozwiązanie polegające na zastosowaniu technologii spaceru wirtualnego po mieszkaniu, w którym znajdują się interaktywne elementy. Kiedy użytkownik kliknie na dany przedmiot w pomieszczeniu, pojawia się jego zdjęcie, przykład użycia, głos lektora i napis odnoszący się do danego przedmiotu oraz znak PJM migany przez dziewczynkę/lektorkę.

 

Kombinacja wizualnych i dźwiękowych elementów pozwala dzieciom lepiej zrozumieć świat i rozwijać się w sposób dwujęzyczny.

ODWAŻNI

Eliminowanie barier społecznych i komunikacyjnych

Innowacyjny projekt społeczny, który dostarcza dzieciom narzędzia do nauki, komunikacji i integracji. Poprzez trzy główne sekcje: Miganie, Czytanie i Śpiewanie projekt umożliwia dzieciom korzystanie z języka migowego, dostępnej literatury i muzyki. ODWAŻNI promują równość szans, akceptację różnorodności i tworzą przyjazną atmosferę integracji dla wszystkich dzieci.

kwadrat 7 znaków (32)
standup 2

Standup wytchnieniowy

Organizacja wydarzenia

Jego celem było wsparcie liderów NGO i działaczy społecznych poprzez wieczór pełen śmiechu i integracji. Występy Łukasza Kowalskiego, głuchego standupera, oraz Kuby Rafalskiego, poruszającego się na wózku, pokazały, że dystans do siebie i poczucie humoru są najlepszym lekarstwem na codzienne troski. Wieczór poprowadził komik Paweł Ścierski, dodając mnóstwo pozytywnej energii. Kolejne wydarzenia już w planach! 

Słowniczek polsko-ukraiński

(PL-PJM) - (UA-UJM)

Pomoc dla głuchych i słabosłyszących uchodźców z Ukrainy. Inicjatywa mającą na celu ułatwienie komunikacji głuchych uchodźców z Ukrainy z tłumaczami PJM. Projekt obejmował stworzenie praktycznego słowniczka w wersji wideo, który zawiera podstawowe słownictwo i zwroty w języku polskim i ukraińskim oraz ich odpowiedniki w polskim języku migowym i ukraińskim języku migowym.

Dostępność stron WWW

Standardy dostępności WCAG 2.0

Child Alert (CA) to system alarmowy, który wspomaga poszukiwania zaginionego dziecka. Odgrywa ważną rolę

w zwiększaniu bezpieczeństwa dzieci i skuteczności działań poszukiwawczych. E-usługi to strona umożliwiająca skorzystanie z usług Policji na terenie całego kraju przez osoby głuche
i słabosłyszące poprzez tłumacza języka migowego online.

Aby uczynić platformy Komendy Głównej Policji bardziej dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w ramach projektów zapewniono na stronach standard dostępności WCAG 2.0. Przetłumaczono wówczas wszystkie treści platform na polski język migowy, dodano napisy, a także audiodeskrypcję.

Dostępni2015.pl​

Standardy dostępności WCAG 2.0

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem projektu było podniesienie świadomości i wiedzy wśród twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat dyrektywy unijnej dotyczącej standardu dostępności WCAG 2.0, czyli przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek
lub niepełnosprawność.

Dostosowanie szlaków Lasów Państwowych

Szlakiem Połonin Bieszczadzkich

Współpraca ze Spółką Skarbu Państwa Lasy Państwowe obejmująca przygotowanie dostępnych szklaków turystycznych w Bieszczadach. Przedmiotem zrealizowanego projektu było profesjonalne przygotowanie odpowiedniego materiału wizualnego wraz z przetłumaczeniem go na polski język migowy oraz wygenerowanie kodów QR umożliwiających bezpośredni dostęp do tego materiału na szlaku.

Lekolepki Piktorex​

Innowacyjne naklejki

Opracowanie i nagranie kart dolekowych oraz treści lekolepek w polskim języku migowym we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Konsorcjum Naukowym Piktorex sp. z o.o. Dał on szansę na uniknięcie niewłaściwego lub szkodliwego stosowania leków przez osoby głuche, które często nie są w stanie przeczytać dołączanych do nich ulotek.

Migające Muzea

Kultura dostępna dla osób głuchych i słabosłyszących

Projekt ”Migające Muzea – pałace, zamki w Wielkopolsce” jest projektem współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu było ułatwienie dostępu do kultury osobom głuchym i słabosłyszącym poprzez tłumaczenia eksponatów i informacji na polski język migowy. Projekt dotyczył zamków w Kórniku i Gołuchowie oraz pałacu w Rogalinie.

Zamigaj Moniuszkę

Lekcje podstaw PJM dla pracowników

Projekt Teatru Wielkiego w Poznaniu, który miał na celu pokazanie, że do opery można zaprosić każdego. Projekt przybliżył osobom głuchym dorobek Stanisława Moniuszki poprzez udostępnienie nagrania spektaklu „Paria” oraz historii Teatru Wielkiego z tłumaczeniem na polski język migowy. Aby przełamać bariery komunikacyjne, zostały zorganizowane lekcje z podstaw polskiego języka migowego dla pracowników opery, a także wspólne warsztaty z osobami głuchymi.

5 zmysłów

Kultura bardziej dostępna

Inicjatywa dedykowana grupie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Przykładowymi działaniami w ramach projektu było dostosowanie spaceru wirtualnego po Muzeum Narodowym w Poznaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, tłumaczenie eksponatów na polski język migowy oraz przygotowanie napisów i audiodeskrypcji.

Starkey

Tłumaczenie materiałów firmowych na PJM

Współpraca z firmą Starkey polegała na przetłumaczeniu materiałów promocyjnych oraz stworzenie filmików instruktażowych w polskim języku migowym dla osób Głuchych z zakresu protetyki słuchu, m.in. jak wygląda badanie słuchu czy jak zdobyć refundację na aparaty słuchowe.

Five App

Dostępna komunikacja

Innowacyjny program-komunikator, dostępny na urządzenia przenośne. Główną funkcją aplikacji było tworzenie zdań w języku migowym przy pomocy animacji (GIF) wyrażanych za pomocą awatarów, które odtwarzały ruch symbolizujący poszczególne słowa. Aplikacja łączyła się z serwisami społecznościowymi takimi jak Facebook w celu jak najszybszej i najprostszej odpowiedzi na wiadomości za pomocą gestów. Five App stanowił uzupełnienie klasycznej metody komunikacji.

Chcesz pomóc? Zostań inwestorem 
projektów społecznych

Zainwestuj w rozwój naszych projektów i zostań naszym partnerem biznesowym. Pomóż nam rozwijać takie projekty, jak:

  1. Migaj z nami PJM – Modernizacja aplikacji mobilnej Migaj
z nami: PJM
  2. Wirtualne spacery – przygotowanie dedykowanego rozwiązania desktopowego i mobilnego
  3. Aplikacja mobilna Tłumacz PJM online – aplikacja mobilna do realizowania połączeń 3-stronnych

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

Zaufali nam

Skip to content